logo

Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych

Programy ISS

"Opisy programów edukacyjnych i badawczych"

Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego

Program prowadzony od roku 1995 jest poświęcony zmianom w architekturze bezpieczeństwa zachodzącym w obszarze Euro-Atlantyckim po roku 1989. Podczas konferencji międzynarodowych i seminariów eksperckich omawiane są czynniki określające współczesny model bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa państw obszaru Euro-Atlantyckiego. Panujący obecnie regres w stosunkach pomiędzy niektórymi państwami Europy Zachodniej a Stanami Zjednoczonym oraz zmiany w układzie sił na arenie międzynarodowej, stanowią poważne wyzwanie dla dalszego rozwoju międzynarodowej polityki bezpieczeństwa.
Z tego powodu podczas odbywających się w ramach programu międzynarodowych konferencji, szczególny nacisk kładziony jest na kwestie umacniania więzi transatlantyckich, podsumowania szczytów NATO, zmian zachodzących w Sojuszu – zarówno wobec krajów członkowskich jak i państw pretendujących do przystąpienia do NATO, zaangażowania Paktu w konflikty regionalne i międzynarodowe, relacje na linii NATO-Rosja oraz wzmocnienie siły militarnej Sojuszu.

KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30