logo

Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych

Programy ISS

"Opisy programów edukacyjnych i badawczych"

Polska Polityka Wschodnia

Od początku procesu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej Polska dążyła do budowania dobrosąsiedzkich stosunków ze swymi wschodnimi sąsiadami i była rzecznikiem prowadzenia przez UE aktywnej polityki wobec tych krajów oraz wspomagania przez nią procesów reform w Europie Wschodniej. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych aktywnie włącza się w te działania. Głównym założeniem programu jest określenie pożądanego kształtu stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami, szczególnie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokładnej analizie poddawana jest polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski, zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz zapobieganie konfliktom w regionie. Przedmiotem zainteresowania są także przemiany ekonomiczne zachodzące u naszych wschodnich sąsiadów, między innymi wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej, reformy systemów podatkowych, bankowych i prywatyzacja. Podejmowane w ramach programu działania mają na celu nie tylko analizę sytuacji czy zdefiniowanie problemów, ale także wsparcie procesów demokratycznych oraz grup, które się szczególnie przyczyniają do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30