logo

Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych

Programy ISS

"Opisy programów edukacyjnych i badawczych"

Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Perspektywa europejska – miejsce Polski w Europie, wpływ Unii Europejskiej na nasz kraj, a także wpływ Polski na politykę wspólnoty – odgrywa kluczową rolę w działaniach Fundacji. W 1994 roku rozpoczęto program "Polska w Unii Europejskiej". W ramach programu podejmowano różnorodne działania zmierzające do integracji Polski z UE. W pierwszym etapie zadaniem programu była ocena przebiegu negocjacji akcesyjnych oraz identyfikacja problemów pojawiających się na drodze Polski do struktur europejskich. Niezwykle ważnym aspektem działań było również informowanie społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji oraz przekonywanie do poparcia przystąpienia do Unii Europejskiej. Po akcesji Polski do wspólnoty Instytut Studiów Strategicznych zajmuje się kluczowymi elementami polityki unijnej w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym.

KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30