logo

Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych

Programy ISS

"Opisy programów edukacyjnych i badawczych"

Program ISS dla NGO

Program realizowany jest od roku 2008. Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych w efektywnym działaniu, sprawnym wykorzystywaniu środków krajowych i europejskich, budowaniu regionalnych powiązań. Równie ważnym obszarem działania jest realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym i społecznym, wspierającym i aktywizującym nauczycieli, młodzież, liderów społecznych oraz lokalne społeczności.

KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30