logo

Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych

Programy ISS

"Opisy programów edukacyjnych i badawczych"

Sprawiedliwi i ich świat - spotkania z historią dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Instytut Studiów Strategicznych od 2008 roku realizuje projekt edukacyjny „Sprawiedliwi i ich świat” - spotkania z historią dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Głównym założeniem projektu jest przybliżenie młodzieży polskich obywateli uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Życiorysy Sprawiedliwych są dla młodych ludzi wyjątkowym źródłem istotnych wartości i inspirujących postaw. Celem projektu jest nie tylko zaznajomienie uczniów z wyżej wymienioną tematyką, ale również poprzez osadzenie jej w kontekście lokalnym, sprawienie, aby uczniowie mogli odczuć i zrozumieć, że wielkie wydarzenia historyczne dotyczą także małych ojczyzn, historii ich regionu a także często nawet losów rodzinnych samych zainteresowanych. Takie podejście pozwala na efektywniejsze przekazywanie wiedzy.
Każda z edycji projektu składa się z dwóch części: 40 trzygodzinnych spotkań z młodzieżą w ich szkole. Animatorzy prowadząc zajęcia z młodzieżą przekazują wiedzę na temat wojny, Holokaustu, bestialstwa Niemców oraz postaw Polaków w stosunku do Żydów na przykładzie wydarzeń, które miały miejsce w miejscowości, w której prowadzone były zajęcia, bądź gdy konkretne dane były niedostępne, przedstawiali historię miejscowości sąsiedniej. W trakcie lekcji prezentowane są między innymi biogramy Sprawiedliwych, pochodzące z Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, której pierwszą polską edycję wydał Instytut Studiów Strategicznych w 2009 r.
W ramach programu Sprawiedliwi i ich świat Instytut Studiów Strategicznych zorganizował również serię cyklicznych konferencji naukowych poświęconych pamięci Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
28 czerwca 2010 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ten jest z ojczyzny mojej, jest człowiekiem - Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, zorganizowana przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wykład wprowadzający do konferencji wygłosił prof. Władysław Bartoszewski, a wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Sprawiedliwi skupieni w Polskim Towarzystwie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z Krakowa i Warszawy, Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav – Ner; prof. Feliks Tych z Żydowskiego Instytutu Historycznego, historycy z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwowego Muzeum na Majdanku, Ambasador dr Maciej Kozłowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, mediów, ośrodków badawczych i akademickich.

KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30