Współczesne stosunki polsko-ukraińskie

okładka

autor: Piotr Kuspys

Autor kreśli pozytywny bilans stosunków dwóch krajów w latach 1991-2008, choć nie unika on także spraw trudnych lub kontrowersyjnych. 2 grudnia 1991 roku Polska jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie uznała suwerenność Ukrainy. 18 maja 1992 roku oba państwa podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy wyznaczający formalno-prawne ramy relacji polsko-ukraińskich. Współpracy polsko-ukraińskiej nie podważyło ochłodzenie stosunków w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.

Cena detaliczna: 35 zł

Cena Poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną
Żydom w rejonie Ciepielowa.

okładka

autorzy: Jacek Młynarczyk i Sebastian Piątkowski

Książka Jacka Młynarczyka i Sebastiana Piątkowskiego należy do bardzo nielicznych dotychczas publikacji traktujących kwestię pomocy udzielanej przez Polaków ludności żydowskiej w sposób całkowicie naukowy, z pełnym wykorzystaniem warsztatu historyka. Stanowi ponadto całkowicie pionierskie dzieło jako monografia szczegółowo omawiająca zbrodnie na Polakach za udzielanie pomocy Żydom w wybranym rejonie okupowanych ziem polskich.

Cena detaliczna: 34 zł