Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Instytut (wcześniej Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) został założony w 1993 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Instytut Studiów Strategicznych jest dziś liczącą się placówką ekspercką, współpracującą z wieloma ośrodkami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi i zagadnieniami bezpieczeństwa w kraju i za granicą.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

media o nas

Gazeta.pl - Dyskryminacja to mit?
Kobiety wchodzą do męskiej szatni


Gazeta.pl - Polska liderem w Unii Europejskiej i NATO? Tak, ale...
Onet.pl - Prezydent Estonii: Polska może być liderem w UE
tvp.pl - 8 XII 2012, godz. 21.45

Gazeta.pl - "Sekretarz Generalny NATO w czwartek w Polsce"
Wirtualna Polska - "Komorowski: Polacy czują się bezpieczni jak nigdy dotąd"
Wprost 24 - "Komorowski: przyszłość świata zależy od NATO"
Gazeta Wyborcza - "W Krakowie o NATO"
Gazeta Wyborcza - "Sprawiedliwi wciąż nie są w modzie"
Gazeta Wyborcza - "O Nowej Koncepcji Strategicznej NATO" Rzeczpospolita - "O Nowej Koncepcji Strategicznej NATO"

kontakt

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Nr konta: 39 1160 2202 0000 0000 8399 3760
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30 facbook

wydawnictwo

 • Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

  "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat".
  Wśród prawie 22 tysięcy Sprawiedliwych – ludzi, którzy za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej zostali uhonorowani przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata – ponad 6 tysięcy to Polacy. W niniejszym wydaniu Księgi znajdziecie Państwo biogramy tych, którzy zostali uhonorowani do 2000 roku. Historie opisane w Księdze to dzieje zwykłych ludzi, obcych i sąsiadów a jednocześnie – bohaterów, którzy nie bacząc na grożącą im i najbliższym karę śmierci, nieśli pomoc Żydom. Pomagali, bo tak nakazywało im sumienie, ich chrześcijańska wiara, zwyczajne poczucie przyzwoitości. Wierzymy, że publikacja umocni wiarę w człowieka i stanie się dla kolejnych pokoleń drogowskazem postępowania w trudnych sytuacjach. My, Polacy nie możemy zapominać o tych, dla których najważniejszy był drugi człowiek.

  Stron: 1000, rok wydania 2008
  Cena detaliczna: 130 zł

 • Małopolska bogata w kultury. Śladami historii i kultury Żydów

  autorzy: Marta Duch, Mateusz Dyngosz

  Wystarczyło pół wieku - urodzin zaledwie dwóch pokoleń - by peregrynacje po materialnych pamiątkach Żydów Małopolski stały się intelektualną i rzeczywistą "wyprawą archeologiczną". A przecież cała Małopolska - i w swych historycznych i współcześnie administracyjnych granicach - była przesycona tym co zwykle nazywamy skrzyżowaniem kultur. Małopolska nigdy nie była "małą Polską", już prędzej "małą Europą". Od wieków w dużych miastach, w prowincjonalnych miasteczkach, wsiach, osadach rozmowy w języku polskim przeplatały się z jidysz, niemieckim, węgierskim, słowackim, ukraińskim, czeskim, romskim. Ślady wielokulturowej przeszłości pozostały w słownictwie, obyczajach, kulinariach, w sztuce i religii, w obrzędach ludowych i anegdocie, nawet w opowiadanych dzieciom na dobranoc bajkach. Lecz za naszej już pamięci wiedzy o przeszłości nie przybywało, a materialnych śladów było coraz mniej. Wiele małopolskich miejscowości zbyt łatwo prześlizgnęło się do współczesności. Zależy nam na utrwaleniu tego, co jeszcze ocalić można i należy. Naszą ambicją jest otwarcie małej furtki do krainy niepamięci. W chociaż skromny sposób chcemy ułatwić spacer po żydowskich śladach małopolskich miasteczek, zachęcić do odkrywania wielobarwnej przeszłości i do zadawania pytań. Na poważny przewodnik trzeba by lat pracy. Na początek przedstawiamy efekt reporterskiej w gruncie rzeczy kwerendy po dziewięciu miastach i miasteczkach Małopolski: Bobowej, Bochni, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Nowym Sączu, Nowym Targu, Nowym Wiśniczu, Oświęcimiu, i Wadowicach. (ze wstępu redakcyjnego).

  Zapraszamy na spacer! Cena detaliczna: 30 zł

 • Współczesne stosunki polsko-ukraińskie

  autor: Piotr Kuspys
  Autor kreśli pozytywny bilans stosunków dwóch krajów w latach 1991-2008, choć nie unika on także spraw trudnych lub kontrowersyjnych. 2 grudnia 1991 roku Polska jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie uznała suwerenność Ukrainy. 18 maja 1992 roku oba państwa podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy wyznaczający formalno-prawne ramy relacji polsko-ukraińskich. Współpracy polsko-ukraińskiej nie podważyło ochłodzenie stosunków w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Natomiast zaangażowanie polskich polityków i polskiego społeczeństwa w wydarzeniach tzw. pomarańczowej rewolucji w latach 2004-2005 stworzyło bardzo korzystne przesłanki dla pojednania pomiędzy obu narodami. O randze stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą świadczy również bardzo rozwinięta ich infrastruktura formalno-prawna. Do 2008 roku oba państwa zawarły bowiem łącznie aż 124 umowy międzynarodowe regulujące zasady dwustronnej współpracy pomiędzy nimi. Należy w tym miejscu podkreślić, że Polska była i jest nadal aktywnym rzecznikiem stopniowego wspierania dążeń Ukrainy do współpracy z Zachodem, a w przyszłości także integracji z NATO i Unią Europejską. Polska i Ukraina są też dla siebie ważnymi parterami gospodarczymi. (ze wstępu prof. Janusza Węca)
  Piotr Kuspys – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Jagielloński; komentator polityczny BBC World Service, ekspert Fundacji Kazimierza Pułaskiego ds. polityki międzynarodowej; tłumacz dyplomatyczny języka ukraińskiego i rosyjskiego, wykładowca na Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, autor szeregu publikacji naukowych i komentarzy prasowych.

  Stron: 513. Rok wydania: 2009 Cena detaliczna: 35 zł

 • ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego

  autor: Marcin Marcinko
  Niniejsza publikacja zawiera szczegółową analizę szeregu przedsięwzięć, inicjatyw, planów i programów podejmowanych i przygotowanych przez poszczególne organy i agendy ONZ w walce z terroryzmem, tym samym ukazując Czytelnikowi – w perspektywie ponad sześćdziesięcioletnich doświadczeń Organizacji - podstawy strukturalne określające rolę ONZ w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz charakter podejmowanych w ramach tej walki działań. Publikacja umożliwia również prześledzenie ewolucji podejścia ONZ do zjawiska terroryzmu oraz kształtowania się globalnej strategii antyterrorystycznej. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę prac poświęconych wyłącznie roli ONZ w walce z terroryzmem, zwłaszcza w odniesieniu do działań w sferze prawnomiędzynarodowej, niniejsza publikacja stanowi wypełnienie tej luki, wzbogacając jednocześnie istniejącą już literaturę odnoszącą się do analizowanego zagadnienia.
  Marcin Marcinko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator Ośrodka Praw Człowieka UJ; członek Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK; wieloletni współpracownik Instytutu Studiów Strategicznych; autor szeregu publikacji poświęconych zagadnieniom walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym oraz kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

  Stron: 428. Rok wydania: 2008 Cena detaliczna: 32 zł

 • Pod osłoną nocy. Wspomnienia z lat 1939-1945

  autorzy: Sonia i Abram Hurman.
  Napisała i podała do druku Halina Birenbaum


  Książka powstała na podstawie rozmów izraelskiej pisarki i byłej więźniarki obozu Auschwitz, Haliny Birenbaum z przyjaciółmi: Sonią i Abramem Hurmanami. Preludium opowieści to zwięzłe przedstawienie losów Soni i Abrama oraz ich rodzin przed wojną oraz w pierwszych miesiącach po jej wybuchu. Świat sprzed wojny to idylla, której kres przynosi wybuch drugiej wojny światowej. Stopniowo świat Soni i Abrama zostaje ograniczony, najpierw przez restrykcje, później wysiedlenia, w końcu getto, a po ucieczce z niego przez kryjówki w lasach i chłopskich obejściach. Historia, opowiadana przez Sonię – narratorkę, to rekonstrukcja koszmarnie długich dni i nocy spędzanych w leśnych bunkrach, chłopskich oborach, stodołach i na strychach, towarzyszący każdej minucie życia strach nie tylko o własne życie, ale również, i przede wszystkim, o życie najbliższych.
  Historia tułaczki odtwarzana jest z wielką pieczołowitością, z dbałością o szczegóły, imiona, nazwiska, nazwy miejscowości. W tej pedanterii czuć ból odtwarzanych przeżyć. Mimo wszystko jednak w książce nie dominuje gorycz, a historia Soni i Abrama przywraca wiarę w człowieka.

  Stron: 164. Rok wydania: 2008 Cena detaliczna: 34 zł

 • Cena Poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa.

  autorzy: Jacek Młynarczyk i Sebastian Piątkowski
  Książka Jacka Młynarczyka i Sebastiana Piątkowskiego należy do bardzo nielicznych dotychczas publikacji traktujących kwestię pomocy udzielanej przez Polaków ludności żydowskiej w sposób całkowicie naukowy, z pełnym wykorzystaniem warsztatu historyka. Stanowi ponadto całkowicie pionierskie dzieło jako monografia szczegółowo omawiająca zbrodnie na Polakach za udzielanie pomocy Żydom w wybranym rejonie okupowanych ziem polskich.
  W grudniu 1942 r. i styczniu 1943 r. oddział niemieckiej żandarmerii stacjonujący w Ciepielowie przeprowadził masową akcję represyjną, wymierzoną w polskie rodziny, udzielające pomocy Żydom zbiegłym z gett i ukrywającym się w lasach, położonych w okolicach tej miejscowości. Podczas czterech, przeprowadzonych ze skrajnym okrucieństwem egzekucji, zamordowano w sumie trzydzieści osiem osób - w znacznej części dzieci. Ciała większości ofiar zostały spalone wraz z budynkami rodzinnych gospodarstw, a prochy pochowane obok zgliszcz. Najmłodsza ofiara zbrodni liczyła zaledwie kilka miesięcy, najstarsza - ponad siedemdziesiąt lat. Egzekucje w Ciepielowie Starym, Rekówce, Świesielicach i Zajączkowie to prawdopodobnie największa w okupowanej Polsce seria zbrodni, dokonana przez hitlerowców na Polakach, którzy udzielali pomocy Żydom. Autorzy niniejszej publikacji starali się przedstawić nie tylko przebieg mordów i unaocznić cenę poświęcenia, zapłaconą przez polskie rodziny, ale również odtworzyć genezę tych tragicznych wydarzeń i umiejscowić je w realiach polityki, prowadzonej przez okupantów wobec ludności polskiej i żydowskiej. Sprawia to, iż książka niniejsza jest nie tylko dowodem hołdu wobec osób, które poniosły najwyższą ofiarę za wspieranie ludzi skazanych na zagładę i tropionych w bezlitosny sposób, ale stanowi również ważny głos w trudnym dyskursie o postawach Polaków wobec Holocaustu.
  Stron 154, rok wydania: 2008 Cena detaliczna: 34 zł

 • Rola Niemiec i Polski w kształtowaniu polityki UE wobec Ukrainy i Białorusi

  Praca pod redakcją: Moniki Zamarlik
  Problematyka stosunków Unii europejskiej z Ukrainą i Białorusią wydaje się szczególnie ważna dla Polski i Niemiec, jako państw zaangażowanych w kształtowanie wschodniej polityki Wspólnoty. Publikacja jest rezultatem konferencji “Jakie sąsiedztwo – Rola Niemiec i nowych państw członkowskich w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej: stosunki z Ukrainą i Białorusią” zorganizowaną przez Instytut Studiów Strategicznych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Naumanna.
  Publikacja zawiera wybrane teksty, spośród tych które zostały przygotowane na konferencję. Prezentowana publikacja zawiera bardzo ciekawy i wielowątkowy materiał, którego niewątpliwą zaletą są liczne indywidualne poglądy autorów, co powinno zaciekawić czytelnika zainteresowanego tą problematyką.
  stron: 127, rok wydania 2006 Cena detaliczna 25zł

 • Polska – Rosja. Wczoraj, dzisiaj, jutro.

  Praca pod redakcją: Wilhelma Unge i Moniki Zamarlik
  Poniższy raport, będący polsko-szwedzkim projektem badawczym, traktuje o współczesnych bilateralnych stosunkach polsko-rosyjskich.
  Spośród relacji między Rosją a jej słowiańskimi sąsiadami, stosunki z Polską z powodów historycznych i geograficznych mają swoją szczególną wagę i specyficzny wymiar. Przez wielu zachodnich Europejczyków polsko-rosyjskie spory postrzegane są jako rodzaj regionalnych “kłótni” pomiędzy “braćmi” Słowianami o raczej ograniczonym wpływie na Stary Kontynent. Jednakże przy bliższym przyjrzeniu się tej kwestii można zauważyć, iż stosunek Moskwy do Polski jest dobrym barometrem jej relacji z całą Europą.
  Stąd istnieje potrzeba uważnego monitoringu tych relacji i analizy ich tak w bilateralnym jak i multilateralnym kontekście (szczególnie w odniesieniu do UE i NATO).
  W naszej pracy staraliśmy się możliwie jak najgłębiej zbadać kwestię relacji polsko-rosyjskich, pamiętając o zachowaniu równowagi pomiędzy aspektami uniwersalnymi a bieżącymi kwestiami takimi jak polityka i gospodarka.
  stron 152, rok wydania 2006 Cena detaliczna 25zł

 • Wymiar Wschodni NATO

  Praca pod redakcją: Pauliny Gas i Wilhelma Unge
  “Wymiar Wschodni NATO” jest kolejną publikacją przygotowaną przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, a sfinansowaną dzięki wsparciu Kwatery Głównej NATO.
  Idea powstania tej książki pojawiła się po zorganizowanej przez ISS i Kwaterę Główną NATO konferencji o tym samym tytule.
  Do współpracy zaprosiliśmy panelistów i gości spotkania, dzięki czemu znjadą Państwo tutaj teksty przygotowane na konferencję, jak również analizy powstałe specjalnie na potrzeby tej publikacji.
  Niniejszą publikację tworzą teksty referatów i jedno przemówienie. Przemówienie jest z wiadomych powodów krótsze niż pozostałe teksty, jednakże wydaje się być bardzo aktualne zasługiwało dlatego zdaniem wydawcy na publikację.
  Analizy zawarte w publikacji traktują wschodnią politykę NATO w szerokim geograficznym i funkcjonalnym kontekście. Począwszy od analizy środowiska bezpieczeństwa NATO, poprzez współpracę NATO-UE, a na kwestii terroryzmu i Bliskiego Wschodu kończąc.
  stron: 175, rok wydania 2006 Cena detaliczna 25zł

 • Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo

  Praca pod redakcją: Pauliny Gas, stron 160
  “Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo” jest kolejną publikacją przygotowaną przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, która została sfinansowana dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Fundacji Friedricha Naumanna.
  Relacje Europy i Stanów Zjednoczonych to obszar badań wielu ekspertów i analityków. Publikacja ta przedstawia szerokie spektrum tematów związanych z relacjami miedzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Publikacja, ma charakter interdyscyplinarny łącząc w sobie zagadnienia z takich dziedzin jak politologia, socjologia, ekonomia, historia oraz stosunki międzynarodowe. Mamy nadzieję, że będzie ona stanowić interesujące źródło informacji na temat szeroko rozumianych stosunków transatlantyckich.
  stron 160, rok wydania 2006
  Cena detaliczna 25zł

 • Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE – fakty i mity

  Praca pod redakcją: Pauliny Gas
  KKsiążka ta jest próbą oceny pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE. Do współpracy przy jej tworzeniu zaprosiliśmy znanych polskich ekspertów, zajmujących się problematyką integracji europejskiej od wielu lat. Część tekstów została zaprezentowana podczas konferencji przygotowanej przez Instytut Studiów Strategicznych, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt.: Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE fakty i mity , która odbyła się 20 grudnia 2004 w Krakowie. Istotnym elementem tej publikacji, poza wnikliwymi analizami oceny różnych aspektów integracji, są dwie prezentacje multimedialne przedstawione podczas grudniowego spotkania.
  rok wydania 2005
  Cena detaliczna 25zł

 • W obronie praw człowieka

  Praca pod redakcją: Sebastiana Kurka, Publikacja poświęcona kwestiom związanym z relacjami, jakie istnieją pomiędzy kształtowaniem bezpieczeństwa międzynarodowego a przestrzeganiem praw człowieka. Nie ma wątpliwości, że w szeroko rozumianej koncepcji bezpieczeństwa poszanowanie praw człowieka jest gwarancją jego utrzymania i konsolidacji.
  Prezentowana publikacja zawiera bardzo ciekawy i wielowątkowy materiał, którego niewątpliwą zaletą są liczne indywidualne poglądy autorów, co powinno zaciekawić czytelnika zainteresowanego tą problematyką
  stron:179, rok wydania 2004 Cena detaliczna 25zł

 • Wymiar Wschodni Unii Europejskiej

  Praca pod redakcją: Moniki Zamarlik, stron: 242, rok wydania 2004
  Instytut Studiów Strategicznych prowadzący program “Polska polityka wschodnia” postanowił włączyć się w dyskusję zapoczątkowaną przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o kształcie i zakresie Wymiaru Wschodniego Unii Europejskiej. Wschodni Wymiar UE rozumiany jest jako pakiet działań politycznych, gospodarczych i społecznych...

 • Trud niepodległości, Ukraina na przełomie tysiącleci

  Tadeusz A. Olszański .stron: 212, rok wydania: 2003
  Książka dotyczy zagadnień związanych z okresem, w którym Ukraina osiągnęła niepodległość oraz odpowiada na pytania jak Ukraina poradziła sobie z na wyzwaniami, związanymi z koniecznością jednoczesnej budowy struktur państwa, głębokiej przebudowy gospodarki oraz modernizacji społeczeństwa...

 • Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich

  Jerzy Kozakiewicz, stron: 264, rok wydania: 2003
  Jerzy Kozakiewicz, historyk, dyplomata, doktor nauk humanistycznych znany czytelnikom z wielu publikacji traktujących o zagadnieniach związanych z obszarem Europy Środkowo-Wschodniej oddaje w ręce czytelników nową publikację pt. “Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich”, wydaną przez Instytut Studiów Strategicznych...

 • Przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego

  Praca pod redakcją: Moniki Zamarlik, stron: 92, rok wydania 2003
  Prezentowana publikacja powstała w ramach programu “Polska polityka wschodnia”, który jest realizowany przez Instytut Studiów Strategicznych. Poświęcona jest problematyce związanej z aktualną pozycją Obwodu Kaliningradzkiego ...

 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa

  Praca pod redakcją: Sebastiana Kurka, stron: 88, rok wydania 2003
  W związku z wojną w Iraku wzmogła się dyskusja na temat przyszłego kształtu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony jest kolejny Zeszyt z serii wydawanej przez Instytut Studiów Strategicznych. Omawiane są w nim kwestie związane z odpowiedzialnością Unii Europejskiej za bezpieczeństwo międzynarodowe...

 • Polska a Euro – szanse i wyzwania

  Praca pod redakcją: Prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego, stron 106, rok wydania 2003
  Kiedy Polska znajdzie się w strefie Euro?
  To pytanie stało się głównym zagadnieniem analizy dokonanej przez wybitnych przedstawicieli nauki jak i praktyki. W niniejszej publikacji oceniają oni jaki jest aktualny stan polskich finansów publicznych...

 • Polska wobec terroryzmu

  stron: 112, rok wydania 2002
  Prezentowane w ramach publikacji eseje omawiają polską politykę bezpieczeństwa ukształtowaną w wyniku wydarzeń z 11 IX, zwłaszcza zaś zmiany w przepisach prawnych. Głębokiej ocenie poddany został aktualny stan przygotowań polskich służb wojskowych i cywilnych do walki z terroryzmem...

 • Globalizacja

  Praca pod redakcją: dr Jacka Klicha, stron: 2001
  Publikacja wydana przez Instytut Studiów Strategicznych, zawiera opinie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, które są próbą określenia istoty oraz szeroko rozumianych skutków globalizacji. Autorzy podejmują rozważania nad naturą globalizacji, jej wymiarem czasoprzestrzennym oraz wpływem na wybrane sfery życia społecznego...

 • Ogniska konfliktów: Bałkany, Kaukaz

  Praca pod redakcją: Bogdana Klicha, stron:128, rok wydania: 2000
  “Ogniska konfliktów: Bałkany, Kaukaz” to kolejna publikacja z serii wydawanej przez Instytut Studiów Strategicznych. Pierwsza część publikacji skupia się na analizie realizacji Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej...

WYDANIA ARCHIWALNE

Zamówienia prosimy kierować na adres:
Michał Burek – Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4 Ip, 31-027 Kraków
tel. 012 421 97 04
wydawnictwo@iss.krakow.pl