logo

Fundacja
Instytut Studiów Strategicznych

Zarząd ISS

Skład Zarządu Fundacji Instytut Studiów Strategicznych

Bieżącą działalnością Fundacji Instytut Studiów Strategicznych kieruje dyrektor, wspierany przez Zarząd ISS.
KONTAKT:

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.30 do godz. 16.30