Cena Poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną
Żydom w rejonie Ciepielowa.

autorzy: Jacek Młynarczyk i Sebastian Piątkowski

Książka Jacka Młynarczyka i Sebastiana Piątkowskiego należy do bardzo nielicznych dotychczas publikacji traktujących kwestię pomocy udzielanej przez Polaków ludności żydowskiej w sposób całkowicie naukowy, z pełnym wykorzystaniem warsztatu historyka. Stanowi ponadto całkowicie pionierskie dzieło jako monografia szczegółowo omawiająca zbrodnie na Polakach za udzielanie pomocy Żydom w wybranym rejonie okupowanych ziem polskich.

Cena detaliczna: 34 zł