📌CZAS START❗️

„Fałszywe informacje, uzależnienia, cyberprzestępstwa – co czyha na nas w sieci?” czyli cyberwarszaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Krakowa i okolic.


💡Głównym celem projektu jest wzrost świadomości młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Nabycie wiedzy dotyczącej dezinformacji, ochrony własnych danych i prywatności w sieci.
Podczas zajęć młodzież dowie się o czyhających w sieci zagrożeniach, algorytmach i ich wpływie na nasze postrzeganie rzeczywistości,a także nauczy się skutecznie rozpoznawać fałszywe informacje. Warsztaty składają się z wykładu teoretycznego oraz części praktycznej.

Program:
👉 wprowadzenie do tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.
👉 czyhające w sieci zagrożenia
👉 fałszywe informacje (rodzaje), algorytmy (ich wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości),
cyberprzestępcy i metody wyłudzania danych.
👉 rozpoznawanie fałszywych informacji, metody identyfikowania podstawowych rodzajów
fałszywych informacji.
👉 sposoby manipulowania odczuciami odbiorców, na co uważać w sieci, czego się wystrzegać,
jak skutecznie szukać informacji w sieci i potwierdzać, to czy informacja jest fałszywa, czy
prawdziwa.
👉 skuteczny research i rozpoznawanie fałszywych informacji, jak zdementować fałszywą
informację
👉 jakie rodzaje zagrożeń w sieci mogą się pojawiać? Czego się wystrzegać? Co zrobić, aby być
bezpiecznym i świadomym użytkownikiem sieci.
👉 bezpieczeństwo psychiczne w sieci.
👉 przeciwdziałanie uzależnieniom, przedstawienie zagrożeń, które płyną z nadmiernego
korzystania z Internetu i social mediów (FOMO, nomofobia, phubbing, doomscrolling).

Ponadto zapraszamy do udziału w otwartych cyberwarsztatach dedykowanych zainteresowanym podniesieniem swoich kompetencji w tym zakresie nauczycielom/pedagogom/bibliotekarzom/edukatorom.
➡️Warsztaty odbędą się w formie online.
➡️Po zakończeniu warsztatów, każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat.
Dostępne są trzy bloki tematyczne, w następujących terminach: marzec/kwiecień/maj.

Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie
Ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
www.iss.krakow.pl

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”