Serdecznie zapraszamy do rejestracji na Euroatlantyckie Forum Demokracji i Bezpieczeństwa: Wolność Nasza i Wasza, które odbędzie się 10 i 11 września w Krakowie.

Konferencja zbiera czołowych decydentów, specjalistów i naukowców, którzy wezmę udział w otwartych dyskusjach na temat najbardziej aktualnych wyzwań demokratycznych i politycznych.

O wydarzeniu:

Data: 10 i 11 września, 2023

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Ul. Krupnicza 33, Kraków

Zapraszamy do:

🔹 Wysłuchania mówców na panelach dotyczących tematów takich jak dezinformacja, populizm, bezpieczeństwo energetyczne, sojusz NATO etc.

🔹 Spotkań z gośćmi z Europy, Krajów Partnerstwa Wschodniego, Stanów Zjednoczonych i więcej.

🔹 Kontaktu z najnowszymi trendami i praktykami, które wpływają na demokrację i bezpieczeństwo Polski i Europy dziś i w przyszłości.

Rejestracja

Aby się zarejestrować, proszę uzupełnić formularz na stronie: Our Freedom and Yours.

🌐 Pozostańmy w kontakcie na naszych mediach społecznościowych.

📌CZAS START❗️

„Fałszywe informacje, uzależnienia, cyberprzestępstwa – co czyha na nas w sieci?” czyli cyberwarszaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Krakowa i okolic.


💡Głównym celem projektu jest wzrost świadomości młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Nabycie wiedzy dotyczącej dezinformacji, ochrony własnych danych i prywatności w sieci.
Podczas zajęć młodzież dowie się o czyhających w sieci zagrożeniach, algorytmach i ich wpływie na nasze postrzeganie rzeczywistości,a także nauczy się skutecznie rozpoznawać fałszywe informacje. Warsztaty składają się z wykładu teoretycznego oraz części praktycznej.

Program:
👉 wprowadzenie do tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu.
👉 czyhające w sieci zagrożenia
👉 fałszywe informacje (rodzaje), algorytmy (ich wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości),
cyberprzestępcy i metody wyłudzania danych.
👉 rozpoznawanie fałszywych informacji, metody identyfikowania podstawowych rodzajów
fałszywych informacji.
👉 sposoby manipulowania odczuciami odbiorców, na co uważać w sieci, czego się wystrzegać,
jak skutecznie szukać informacji w sieci i potwierdzać, to czy informacja jest fałszywa, czy
prawdziwa.
👉 skuteczny research i rozpoznawanie fałszywych informacji, jak zdementować fałszywą
informację
👉 jakie rodzaje zagrożeń w sieci mogą się pojawiać? Czego się wystrzegać? Co zrobić, aby być
bezpiecznym i świadomym użytkownikiem sieci.
👉 bezpieczeństwo psychiczne w sieci.
👉 przeciwdziałanie uzależnieniom, przedstawienie zagrożeń, które płyną z nadmiernego
korzystania z Internetu i social mediów (FOMO, nomofobia, phubbing, doomscrolling).

Ponadto zapraszamy do udziału w otwartych cyberwarsztatach dedykowanych zainteresowanym podniesieniem swoich kompetencji w tym zakresie nauczycielom/pedagogom/bibliotekarzom/edukatorom.
➡️Warsztaty odbędą się w formie online.
➡️Po zakończeniu warsztatów, każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat.
Dostępne są trzy bloki tematyczne, w następujących terminach: marzec/kwiecień/maj.

Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie
Ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
www.iss.krakow.pl

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”


Pobierz e-book: PDF

Завантажте електронну книгу: PDF-ФАЙЛF

Przedstawiamy e-book „Pracuję w Polsce – Працюю в Польщі”, będący kompleksowym przewodnikiem po polskim rynku pracy – od procedur legalizacyjnych poprzez możliwości szukania ofert pracy, po bazę teleadresową instytucji i organizacji, w których można uzyskać bezpośrednie wsparcie zarówno w procedurach rejestracyjnych, jak i w formie tłumaczenia dokumentów, uznawania dyplomów czy coachingu kariery.

Co znajdziesz w e-booku❓

📍8 rozdziałów dotyczących prawa pracy, służby zdrowia, świadczeń socjalnych:

1. Legalizacja pobytu w Polsce

2. Zatrudnienie w Polsce

3. Gdzie szukać pracy? Interaktywna baza ofert

4. Opieka medyczna

5. Świadczenia socjalne dla cudzoziemców

6. Jak potwierdzić kwalifikacje zawodowe?

7. Doradztwo HR

8. Jak rozwijać swoje życie zawodowe w Polsce?

📍60 stron wiedzy 

📍dwie wersje językowe 

📍nielimitowany dostęp online z możliwością pobrania

Publikacja została dofinansowana w ramach programu RITA, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wierzymy, że wiedza zgromadzona w tym przewodniku pozwoli osobom uchodźczym szukającym zatrudnienia samodzielnie pokierować swoją ścieżką kariery oraz rozwinąć życie zawodowe w Polsce w dłuższej perspektywie czasowej.

Pobierz e-book: PDF

„E-book
„Pracuję w Polsce – Працюю в Польщі” autorstwa Weroniki Piotrowskiej, Jagody Szpak, Oliwii Jastrząb, Wiktora Antolaka oraz Piotra Filipiaka, opublikowano na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Rodzaj licencji jest linkiem do jej objaśnienia.

.

.

.

Представляємо електронну книгу «Я працюю в Польщі – Працюю в Польщі», яка є комплексним путівником польським ринком праці – від процедур легалізації, через можливості пошуку пропозицій роботи, до контактної бази установ та організацій, де ви можете отримати безпосередню підтримку як у процедурах реєстрації, так і у формі перекладу документів, визнання дипломів або професійного коучинга.

Що в електронній книзі❓

📍8 розділів про трудове право, охорону здоров’я, соціальні виплати: 

1. Легалізація перебування в Польщі

2. Працевлаштування в Польщі

3. Де шукати роботу? Інтерактивна база пропозицій

4. Медичне обслуговування

5. Соціальні пільги для іноземців

6. Як підтвердити професійну кваліфікацію?

7. Кадрові консультації

8. Як розвивати своє професійне життя в Польщі?

📍60 сторінок знань

📍дві мовні версії

📍необмежений онлайн доступ із завантаженням

Видання було співфінансовано в рамках програми RITA, яка є ініціативою Польсько-Американської Фундації Свободи, яку виконує Фундація Освіта для Демократії.

Ми віримо, що знання, зібрані в цьому посібнику, дозволять біженцям, які шукають роботу, самостійно керувати своєю кар’єрою та розвивати своє професійне життя в Польщі в довгостроковій перспективі.

Завантажте електронну книгу: PDF-ФАЙЛ